Termene si conditii

Termenii și condițiile ERKGrup SRL

Preambul

ERKGrup SRL, Mar. Claudiu Varcus 7/A, camera 15, 300733 Timisoara, Romania (denumit în continuare „ERKGrup”) dezvoltă, operează și furnizează diverse servicii în domeniile, printre altele, crearea, proiectarea, gestionarea, optimizarea, scanarea și analiza QR Coduri, vCards, site-uri web (mobile) și instrumentele aferente și serviciile de consiliere pentru clienții săi (denumite în continuare „Utilizator” sau „Utilizatori”). Aceste servicii sunt furnizate de ERKGrup sub diferite domenii, printre altele sub qr.egrup.ro. ERKGrup își rezervă dreptul de a adăuga alte domenii în viitor. Cu acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „T&C”) ERKGrup dorește să asigure o relație de afaceri transparentă cu Utilizatorul, dar și să protejeze ERKGrup de utilizarea rău intenționată. Prin acceptarea T&C, sunteți de acord cu licența de încărcare a conținutului, politica de confidențialitate și politica de utilizare acceptabilă în versiunea aplicabilă la momentul încheierii acordului. Pe care le puteți găsi aici:

www.qr.egrup.ro/company/terms

www.qr.egrup.ro/company/acceptable-use-policy

www.qr.egrup.ro/company/privacy-policy/

Termenii și condițiile intră în vigoare începând cu: 18.02.2021.

1. Domeniul de aplicare al prezentului acord

Domeniul de aplicare al Acordului este utilizarea serviciului respectiv convenit în mod specific, așa cum este descris în secțiunile de servicii concrete respective furnizate de ERKGrup Utilizatorului contra plată sau gratuit.

Aceste T&C reglementează orice relații contractuale referitoare la T&C dintre ERKGrup și Utilizator (denumit în continuare „Acord”). Acest lucru se aplică indiferent dacă efectuarea declarațiilor, conectarea, înregistrarea, încheierea contractului, serviciul sau recepția serviciilor au loc în interiorul sau în afara Germaniei.

2. Încheierea acordului

Prezentarea serviciilor pe site-urile web ale ERKGrup nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic a ERKGrup, ci o invitație neobligatorie către Utilizator de a trimite o ofertă corespunzătoare. Procesele și pașii tehnici care conduc la o ofertă obligatorie de către Utilizator vor fi explicate în secțiunile de servicii concrete respective.

Înainte de trimiterea respectivei oferte obligatorii din punct de vedere legal de către Utilizator, o confirmare explicită a Utilizatorului că Utilizatorul a citit și a acceptat T&C, precum și - în cazul unui Utilizator consumator (adică privat, necomercial) - instrucțiunile de revocare făcând clic pe caseta de selectare respectivă este necesară. Înainte de depunerea unei oferte obligatorii sau înregistrare făcând clic pe butonul respectiv, Utilizatorul poate verifica și corecta datele, dacă este necesar.

La depunerea ofertei obligatorii sau înregistrării de către Utilizator, fără întârziere nejustificată ERKGrup trimite un e-mail la adresa de e-mail furnizată de Utilizator. Acest e-mail este o confirmare a primirii ofertei, dar nu constituie acceptarea ofertei, cu excepția cazului în care este declarat în mod explicit ca atare de ERKGrup. Utilizatorul se asigură că adresa de e-mail furnizată de Utilizator este corectă și că e-mailurile trimise de ERKGrup vor fi primite și nu vor fi blocate sau altele asemenea.

Acordul este încheiat numai după ce ERKGrup acceptă oferta Utilizatorului printr-o declarație de acceptare. ERKGrup acceptă oferta făcută de Utilizator în termen de o (1) săptămână fie prin acceptarea explicită cel puțin în formă text, o confirmare a comenzii prin e-mail trimisă Utilizatorului de către ERKGrup, prin furnizarea serviciilor sau prin începerea furnizării de serviciile contractuale, în caz de obligații continue sau dacă serviciile sunt convenite contractual să fie furnizate în două sau mai multe părți.

3. Servicii

3.1 Generalități

Serviciile ERKGrup pot fi utilizate în general în scopuri private și comerciale, cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit în cadrul serviciului respectiv că o utilizare privată sau comercială este permisă exclusiv. Obiectivul ERKGrup este de a oferi utilizatorilor o disponibilitate continuă și o funcționalitate fără erori a serviciilor furnizate. Cu toate acestea, ERKGrup poate restricționa sau opri serviciile și / sau sistemele într-o măsură rezonabilă în timpul perioadelor de vârf pentru întreținere sau optimizare a performanței. În plus, ERKGrup are dreptul să întrerupă complet serviciile după o notificare prealabilă.

3.2 Cont

În calitate de utilizator înregistrat, puteți crea și utiliza un cont în conformitate cu politica de utilizare acceptabilă. Utilizarea pseudonimelor, poreclelor sau a numelor profesionale în locul numelor și prenumelor, precum și a înregistrărilor multiple este interzisă, cu excepția cazului în care ERKGrup este permis în scris. Procesul de înregistrare este descris în Politica de confidențialitate a ERKGrup.

Utilizatorul este de acord să furnizeze informații exacte și complete atunci când se înregistrează și în timpul relației, menținând aceste informații mereu actualizate.

Utilizatorul nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre cont unei terțe părți, inclusiv parola. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității contului și pentru toate activitățile

4. Cerința vârstei

În cazul în care un utilizator este o persoană fizică, serviciile ERKGrup sunt, în principiu, destinate utilizatorilor adulți cu vârsta legală. Dacă un Utilizator este sub vârsta necesară pentru a obține serviciile ERKGrup, Utilizatorul trebuie să aibă permisiunea părintelui sau a tutorelui legal pentru a face acest lucru, în măsura permisă de lege, iar părintele sau tutorele legal trebuie să fi citit acest T&C.

5. Remunerarea

5.1 Toate prețurile includ taxa aplicabilă legală pe valoarea adăugată („TVA”) aplicabilă, cu excepția cazului în care TVA este menționat separat.

5.2 Cu excepția cazului în care serviciul corespunzător al ERKGrup este gratuit, compensațiile și taxele care trebuie plătite de către Utilizator și valabile la momentul încheierii Contractului sunt prezentate în secțiunile de servicii respective, inclusiv toate componentele de preț aferente, respectiv baza de calcul, procesele de plată și condițiile de plată. Factura contractuală corespunzătoare va fi pusă la dispoziția utilizatorului de către ERKGrup prin poștă, e-mail sau pentru descărcare în contul utilizatorului cu sau după acceptarea acordului.

5.3 Taxele se datorează imediat după încheierea acordului. În cazul în care data scadenței plății este stabilită de calendar, utilizatorul este deja implicit în lipsa termenului limită. În acest caz, Utilizatorul va plăti ERKGrup dobânzi de întârziere pentru anul cu o rată de 5 puncte procentuale peste rata primă. Obligația Utilizatorului de a plăti dobânzi pentru restanțe nu împiedică ERKGrup să afirme alte daune cauzate în mod implicit.

5.4 În cazul în care utilizatorul nu respectă obligațiile contractuale de plată respective, ERKGrup poate stabili o perioadă de grație adecvată cu amenințarea rezilierii, după expirarea căreia ERKGrup poate rezilia în mod extraordinar contractul cu utilizatorul și șterge orice date imediat fără a implica o obligația contractuală separată de ștergere a datelor imediat. Dispozițiile de reziliere din secțiunea 10 din prezentele T&C rămân neafectate.

5.5 ERKGrup nu este obligat să furnizeze sau să deblocheze servicii contractuale înainte de primirea plății, acolo unde este datorată plata.

5.6 Dacă Utilizatorul nu folosește serviciile contractuale, acest lucru nu îl eliberează de obligațiile sale de plată.

5.7 Obiecțiile la facturarea serviciilor furnizate de ERKGrup trebuie ridicate în scris la biroul ERKGrup numit pe factura respectivă de către Utilizator.

5.8 Compensarea împotriva cererilor reconvenționale ale Utilizatorului sau reținerea plăților datorate unor astfel de creanțe este permisă numai dacă cererile reconvenționale sunt incontestabile sau au fost stabilite legal sau rezultă din aceeași comandă în baza căreia a fost efectuată livrarea respectivă.

6. Drepturile și obligațiile utilizatorului

Utilizatorul folosește serviciile furnizate de ERKGrup în conformitate cu prevederile legale și legale aplicabile. Aceasta înseamnă în special, dar nu exhaustiv:

Utilizatorul nu folosește niciun conținut ilegal sau link către un astfel de conținut care încalcă legile, reglementările oficiale sau drepturile și libertatea terților atunci când utilizează serviciile ERKGrup, în special nu plasează un astfel de conținut sau link pe serviciile ERKGrup furnizate, cum ar fi spațiul de stocare. În cazul unor astfel de încălcări, conținut ilegal sau suspiciune de utilizare abuzivă, ERKGrup poate șterge, bloca sau restricționa serviciile contractuale, conținutul corespunzător, linkurile sau codurile fără notificare prealabilă.

Utilizatorul împiedică accesul neautorizat al terților la Cont, luând măsurile de precauție corespunzătoare în conformitate cu stadiul actual al tehnicii.

Utilizatorul nu transferă servicii sau drepturi contractuale către terți și nici nu le oferă terților pentru utilizare.

Utilizatorul verifică datele și informațiile pentru viruși sau alte componente dăunătoare înainte de a le introduce în spațiul de stocare ERKGrup.

Informațiile stocate de Utilizator pe spațiul de stocare furnizat de ERKGrup pot fi protejate prin legea dreptului de autor și protecția datelor. Utilizatorul acordă ERKGrup dreptul de a face conținutul stocat, de a le reproduce, de a le transfera în scopurile utilizatorului și de a reproduce conținutul în scopul copierii de date în conformitate cu licența de încărcare a conținutului.

Utilizatorul se abține de la orice acțiuni care pot afecta funcționalitatea serviciilor furnizate sau aranjate de ERKGrup. Acesta conține, printre altele, utilizarea virușilor, a software-ului rău intenționat sau a software-ului care generează automat cererile utilizatorilor prin internet sau într-un alt mod în dezavantajul ERKGrup. De asemenea, Utilizatorul nu va modifica, manipula, suprascrie, copia sau distribui zonele site-ului web sau zonele site-ului web ale altor utilizatori furnizate de ERKGrup sau furnizorii lor de servicii.

Utilizatorul este responsabil pentru dispozitivele tehnice, mijloacele de comunicare, hardware și software pe care le utilizează în legătură cu Serviciile ERKGrup. Acest lucru se aplică și adecvării și securității lor.

Vă rugăm să consultați și Politica de utilizare acceptabilă a ERKGrup.

Utilizatorul este obligat să asigure și să verifice acest lucru în mod continuu și corect, pe propria răspundere.

7. Implicarea conținutului terților

ERKGrup poate furniza informații, referințe sau link-uri către furnizori de servicii terți (software) pe infrastructura tehnică a ERKGrup

8. Licență pentru ERKGrup

Dacă Utilizatorul este o companie, Utilizatorul acordă ERKGrup un drept neexclusiv, netransferabil, la nivel mondial, fără redevențe, limitat de a utiliza numele, mărcile comerciale și siglele Utilizatorului în scopul referințării Utilizatorului ca client al ERKGrup pe site-urile web ERKGrup și în materialele de marketing ale ERKGrup. Utilizatorul garantează ERKGrup că Utilizatorul are dreptul, titlul și / sau autoritatea de a acorda o astfel de licență ERKGrup. Dacă ați refuzat anterior această clauză față de ERKGrup, această clauză nu se va aplica în continuare pentru dvs. Dacă ați acceptat o versiune anterioară a acestor T&C care vă permitea să renunțați la această clauză, alegerea anterioară de renunțare sau de renunțare rămâne obligatorie. Dacă ați convenit în mod individual asupra anumitor detalii cu ERKGrup la o dată anterioară, care se abat de la această clauză, acordul individual are prioritate față de această clauză pentru dvs.

Pentru a renunța la această clauză și, prin urmare, pentru a nu acorda o astfel de licență ERKGrup, vă rugăm să trimiteți un e-mail la logoclause@egrup.ro cu numărul de client și compania dvs. unice.

Pentru alte licențe, consultați Licența de încărcare a conținutului ERKGrup.

9. Revocare / Retragere

9.1 Dacă sunteți consumator (adică privat, necomercial), aveți dreptul de revocare în conformitate cu dispozițiile legale. Consumatorul va fi informat despre acest drept separat, acolo unde este cazul.

9.2 ERKGrup acordă Utilizatorului, indiferent de dreptul de revocare, un drept voluntar de a se retrage din Contract. Utilizatorul are dreptul la acest drept de retragere timp de 14 zile de la încheierea acordului și necesită o notificare justificată către ERKGrup (cel puțin sub formă de text).

10. Răspunderea

10.1 ERKGrup este răspunzător, fără limitare, în caz de intenție sau neglijență gravă, pentru vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății, în conformitate cu reglementările din legea germană privind răspunderea produselor și în măsura unei garanții asumate de ERKGrup.

10.2 În cazul unei încălcări ușor neglijente a unei obligații care este esențială pentru realizarea scopului contractului (obligație cardinală), răspunderea ERKGrup se limitează la valoarea prejudiciului care este previzibilă și tipică în natura relației contractuale respective.

10.3 Orice altă răspundere a ERKGrup este exclusă.

10.4 Limitarea de răspundere de mai sus se aplică și răspunderii personale a angajaților, reprezentanților și organelor ERKGrup.

11. Indemnizație

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să mențină inofensiv ERKGrup, afiliații săi, filialele, ofițerii, agenții, partenerii, angajații și licențiatorii de la orice creanță sau cerere, inclusiv onorarii rezonabile de avocat, făcute de orice terță parte împotriva oricăreia dintre persoanele juridice sau fizice menționate anterior. din cauza sau care rezultă dintr-o încălcare culpabilă a prezentului T&C, a licenței de încărcare a conținutului, a politicii de confidențialitate sau a politicii de utilizare acceptabilă, de către utilizator.

12. Confidențialitate

12.1 „Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile și documentele celeilalte părți respective care sunt marcate ca fiind confidențiale sau care trebuie considerate confidențiale din circumstanțe, în special informații privind procesele operaționale, relațiile de afaceri și know-how-ul.

12.2 Părțile sunt de acord să păstreze secretul cu privire la informațiile confidențiale

12.3 Aceste informații confidențiale sunt excluse din această obligație,

A. care erau în mod demonstrabil deja cunoscute de către Beneficiar la momentul încheierii acordului sau care ulterior au devenit cunoscute de către un terț fără ca acesta să încalce un acord de confidențialitate, dispozițiile legale sau ordinele oficiale;

b. care sunt cunoscute public la momentul încheierii acordului sau devin cunoscute public ulterior, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează încălcării acordului;

c. care trebuie dezvăluită din cauza obligațiilor legale sau prin ordin al unei instanțe sau al unei autorități. În măsura în care este permis și posibil, destinatarul care are obligația de divulgare va informa cealaltă parte în avans și îi va oferi posibilitatea de a lua măsuri împotriva divulgării.

12.4 Părțile vor acorda acces la informații confidențiale numai acelor persoane care sunt legate de secretul profesional sau care au fost anterior supuse obligațiilor de confidențialitate echivalente cu cele ale prezentului acord.

13. Protecția datelor

Utilizatorul, precum și ERKGrup prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legilor europene privind protecția datelor. O descriere detaliată a prelucrării datelor cu caracter personal de către ERKGrup este inclusă în Politica de confidențialitate a ERKGrup.

14. Proprietatea intelectuală

ERKGrup se asigură că utilizarea contractuală a serviciilor de către Utilizator nu intră în conflict cu niciun drept al terților. În cazul defectelor de titlu, ERKGrup oferă utilizatorului o oportunitate legală de a utiliza serviciile sau echivalentul la discreția sa. Dacă există indicii ale unor posibile încălcări ale drepturilor terților, ERKGrup va verifica aceste indicații pentru a fi plauzibile și, dacă există o suspiciune justificată a unei încălcări, va lua măsuri rezonabile.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Acord, nici ERKGrup și nici subcontractanții săi nu fac nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, legală sau de altă natură, cu privire la orice chestiune, inclusiv comercializarea, adecvarea, originalitatea sau adecvarea pentru o anumită utilizare sau scop, încălcarea sau rezultatele obținute din utilizarea sau integrarea cu orice produse sau servicii furnizate în temeiul acordului sau că funcționarea oricăror produse sau servicii va fi sigură, neîntreruptă sau fără erori. Utilizatorul este de acord că nu se bazează pe livrarea funcționalităților viitoare, comentariilor publice sau publicității ERKGrup sau a foilor de parcurs ale produselor în obținerea abonamentelor pentru orice serviciu.

15. Durata / încetarea

Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp, cu excepția cazului în care se convine altfel, între ERKGrup și Utilizator, în conformitate cu perioadele prevăzute în secțiunile de servicii concrete. Relația începe cu înregistrarea și autentificarea utilizatorului și poate fi reziliată de oricare dintre părți cu ștergerea contului sau în cazul serviciilor convenite, cu o notificare prealabilă a fiecărei părți, cel puțin în formă text, cu o perioadă de notificare de o (1) lună până la sfârșitul perioadei contractuale convenite. Serviciile contractuale cu o anumită durată vor fi prelungite automat pentru aceeași durată și la același preț. Rezilierea trebuie declarată către ERKGrup indicând numărul dvs. unic de client (ERKGrup SRL, Mar. Claudiu Varcus 7/A, camera 15, 300733 Timisoara; e-mail support@egrup.ro).

Ștergerea unui cont nu are niciun efect asupra eventualelor obligații de plată în cazul în care contul va fi șters în timpul unei perioade contractuale convenite.

Dreptul fiecărei părți de a rezilia Acordul fără notificare din motive întemeiate (reziliere extraordinară) rămâne neafectat. ERKGrup are, printre altele, dreptul de a rezilia Acordul fără o notificare prealabilă în cazul în care utilizatorul încalcă obligațiile contractuale sau legale fundamentale, afectează siguranța sistemelor ERKGrup, a altor utilizatori sau a terților sau nu efectuează plăți cuvenite, în ciuda unui memento și stabilirea unei grații corespunzătoare sau dacă Utilizatorul încalcă prevederile contractuale privind utilizarea serviciilor ERKGrup.

16. Dispoziții obligatorii de arbitraj (se aplică numai cetățenilor SUA)

16.1 Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest acord vor fi soluționate definitiv în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Curții Internaționale de Arbitraj.

16.2 Curtea de arbitraj va fi formată dintr-un singur arbitru. Președintele trebuie să fie un avocat admis în baroul Germaniei care să stăpânească limba arbitrajului.

16.3 Locul arbitrajului va fi în județul Statelor Unite în care locuiește sau lucrează Utilizatorul sau în orice altă locație de care părțile sunt de acord.

16.4 Limba arbitrajului este engleza.

16.5 Curtea de Arbitraj aplică legislația germană conform prevederilor sec. 6 din prezentul acord. În ceea ce privește procedura, în special în ceea ce privește obținerea probelor, Curtea de Arbitraj va aplica legea de procedură civilă germană.

16.6 O opinie divergentă nu este permisă.

16.7 Utilizatorul poate soluționa litigiile cu ERKGrup numai în mod individual și nu poate depune o cerere în calitate de reclamant sau membru al clasei într-o acțiune de clasă, consolidată sau reprezentativă. Arbitrajele colective, acțiunile colective, acțiunile procurorului general privat și consolidarea cu alte arbitraje nu sunt permise. Dacă acest paragraf specific nu este aplicabil, atunci întreaga secțiune „Dispoziții obligatorii de arbitraj” va fi considerată nulă.

17. Dispoziții finale

17.1 În cazul în care prevederile individuale ale prezentului T&C nu sunt valabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea dispozițiilor rămase. Părțile la acord vor face tot posibilul pentru a găsi o dispoziție valabilă în locul dispoziției invalide care să se apropie cât mai mult posibil de semnificația economică a dispoziției invalide.

17.2 Omisiunea ERKGrup de a pune în aplicare o prevedere nu constituie o renunțare la dreptul său de a face acest lucru ulterior.

17.3 Utilizatorul poate transfera reclamații împotriva ERKGrup către terți numai cu acordul scris al ERKGrup.

17.4 Aceste T&C se aplică exclusiv. Termeni și condiții generale abateri, conflictuale sau suplimentare ale utilizatorilor care sunt o „persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente” în conformitate cu Sec. 14 din Codul civil german („BGB”) vor deveni parte a acordului numai dacă și în măsura în care ERKGrup este de acord în mod expres cu valabilitatea lor. Această cerință de consimțământ se aplică în orice caz, de exemplu chiar dacă ERKGrup efectuează furnizarea de servicii către Utilizator în cunoștința Termenilor și Condițiilor Generale ale Utilizatorului.

17.5 T&C ale utilizatorului, dacă există, nu se aplică.

17.6 Locul de jurisdicție exclusiv pentru litigiile care decurg din prezentul acord este sediul social al ERKGrup, în cazul în care fiecare parte la prezentul acord este un comerciant sau o entitate juridică de drept public sau nu are un loc de jurisdicție general în Germania.

17.7 Prezentul acord va fi guvernat de legislația germană cu excluderea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri din 11.4.1980 (Convenția ONU privind vânzările).

17.8 În caz de neconcordanță între versiunea în limba engleză a T&C și orice versiune în altă limbă, va prevala versiunea în limba engleză.

Politica de utilizare acceptabilă

Noi, la ERKGrup, considerăm codurile QR ca fiind unul dintre cele mai importante facilități tehnologice la interfața lumii reale cu lumea digitală. Ne simțim responsabili pentru asigurarea utilizării tehnologiei în moduri pozitive și constructive, beneficiind oamenilor și societății noastre în ansamblu.

Prin urmare, stabilim câteva orientări generale pentru modul în care soluțiile și serviciile noastre NU sunt menite să fie utilizate, pe care sunteți de acord atunci când utilizați serviciile noastre. Aceasta include ajutarea altora să acționeze în astfel de moduri.

Aceste linii directoare includ, dar nu se limitează la:

Încărcați licența de conținut

1. Licență

Conținutul furnizat de dvs. rămâne al dvs. Prin urmare, păstrați orice drepturi de proprietate intelectuală pe care le aveți asupra conținutului dvs., cum ar fi dreptul de proprietate intelectuală asupra conținutului creativ pe care îl creați scriind recenzii sau dreptul de a partaja conținutul creativ al altei persoane, dacă acesta l-a permis. În cazul în care utilizarea conținutului dvs. este restricționată de drepturile dvs. de proprietate intelectuală, avem nevoie de permisiunea dvs. Această licență oferă ERKGrup permisiunea respectivă.

Această licență este neexclusivă, fără redevențe și intră în vigoare la nivel mondial. Aceasta înseamnă că este eficient oriunde în lume, nu există restricții în ceea ce privește licențierea conținutului dvs. către alte persoane și nu există taxe pentru această licență.

Licența acoperă conținutul dvs., cu condiția să fie protejat de drepturi de proprietate intelectuală. Se referă doar la drepturile dvs. de proprietate intelectuală; drepturile dvs. de protecție a datelor nu sunt afectate. Următoarele tipuri de conținut nu sunt acoperite de această licență:

2. Scop

Scopul acestei licențe se limitează la funcționarea serviciilor, permițând astfel serviciilor să creeze noi caracteristici și funcționalități și să funcționeze conform proiectării acestora. Aceasta include utilizarea sistemelor automate și a algoritmilor pentru a vă analiza conținutul. Analiza are loc pe măsură ce conținutul este trimis, primit și când este stocat și este utilizat:

3. Drepturi

În cadrul scopurilor limitate menționate mai sus, următoarele drepturi sunt acordate ERKGrup prin intermediul acestei licențe:

4. Durata

Această licență este valabilă pentru perioada în care conținutul dvs. este protejat de drepturi de proprietate intelectuală. Aceasta nu include cazul în care vă eliminați conținutul mai devreme din serviciile noastre.

Eliminarea oricărui conținut din serviciile noastre, care este acoperit de această licență, va duce la sistemele noastre de a opri punerea la dispoziția publicului a acestui conținut într-un timp rezonabil. Se aplică următoarele excepții:

Dreptul de retragere

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a anula acest contract în termen de paisprezece zile fără a oferi niciun motiv. Perioada de anulare este de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați - ERKGrup SRL, Mar. Claudiu Varcus 7/A, camera 15, 300733, support@egrup.ro, printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail) despre decizia dvs., de a vă retrage din acest contract. Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat în acest scop, dar acest lucru nu este obligatoriu.

De asemenea, puteți completa și trimite electronic formularul de retragere model sau o altă declarație clară pe site-ul nostru https://www.qr.egrup.ro/. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite imediat o confirmare de primire a unei astfel de revocări (de exemplu, prin e-mail).

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți notificarea de exercitare a dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom fi dat toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea unui alt tip de livrare decât livrarea standard ieftină oferită de noi ), pentru a fi rambursat imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de anulare a prezentului contract. Pentru această rambursare, vom folosi același mijloc de plată pe care l-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care altceva a fost convenit în mod expres cu dvs.; În niciun caz nu vi se vor percepe taxe pentru această rambursare.

Model de formular de retragere

Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi.

Pe

ERKGrup SRL

Mar. Claudiu Varcus 7/A, camera 15

300733 Timisoara

e-mail

Eu / noi (*) revoc prin prezenta contractul încheiat de mine / noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*) / furnizarea următorului serviciu (*)

Comandat la (*) / primit la (*)

Numele consumatorului (consumatorilor)

Adresa consumatorului (consumatorilor)

Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai atunci când este notificată pe hârtie)

Data

(*) Ștergeți unde nu este aplicabil

Notă privind expirarea prematură a revocării

Dorim să subliniem că, în cazul contractelor de livrare a datelor care nu se află pe un suport fizic de date care este produs și furnizat în formă digitală (conținut digital), dreptul dvs. de retragere expiră prematur dacă ați consimțit în mod expres să ERKGrup cu executarea contractului începe înainte de expirarea perioadei de retragere și ați confirmat că vă veți pierde dreptul de retragere acceptând executarea contractului.

- Sfârșitul revocării -

Cookie-uri

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că obțineți cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Politica privind cookie-urile

Accept